Actieverslagen

Het was een drukke tijd voor de vredesbeweging : 2 grote manifestaties in Brussel én een congres. Boeiende informatie, hartverwarmend engagement, verontrustende politieke evoluties, …

Zie de verslagen op de website van Vrede

In de betoging #Trumnotwelcome roepen wij op tegen de NATO

natonotwelcome

Op 25 mei komt VS-president Trump naar Brussel voor een NAVO-top en de inauguratie van het nieuwe NAVO hoofdkwartier. Hij krijgt het gezelschap van een aantal rechts populistische Europese evenknieën, zoals de Turkse president Erdoğan en de Hongaarse premier Viktor Orban.

De reden van hun komst is minstens zo belangrijk en problematisch. Als vredesbeweging willen we dat onze regeringen de juiste prioriteiten leggen. Veiligheid gaat over klimaatmaatregelen, een gezond leefmilieu, zorgen dat iedereen over een redelijke levensstandaard kan beschikken en niet moet omkomen van de honger of ziekte. Dat betekent ook dat ieders rechten worden gerespecteerd met inbegrip van de culturele.

Trump en zijn kompanen staan voor het tegenovergestelde en leggen niet alleen valse maar ook gevaarlijke prioriteiten. Vandaar ook dat we ze niet welkom heten en dat we geen top willen die onze maatschappij verder wil militariseren ten koste van het welzijn van de bevolking.

–> Dus gaan we allen naar de betoging #Trumpnotwelcome op 24 mei (17u) in Brussel Noord.

–>De vredesbeweging houdt een internationale tegentop met een vredesconferentie op 25 mei in Centrum Brussel, geweldloze acties en een vredeskamp met duidelijke boodschap: #natonotwelcome.

België kernwapenland

De Verenigde Naties keurden op donderdag 27 oktober 2016 een historische resolutie goed waardoor in 2017 onderhandelingen gestart worden over een internationaal kernwapenverbod. België stemde tegen deze resolutie. ‘123 landen willen een kernwapenverbod, België niet.

Wij zullen daarom niet zwijgen. Wij blijven actie voeren voor een kernwapenvrije wereld.

Hang vanaf 17/9/2016 ook uw vredesvlag !

Woensdag 21/9/2016 is het opnieuw ‘Internationale Dag voor de Vrede’, door de VN in het leven geroepen om ‘de idealen van vrede te promoten’.

Elk jaar roept vzw VREDE  alle Vlaamse steden en gemeenten die lid zijn van het internationale netwerk Mayors for Peace op om hier de nodige aandacht aan te besteden. Er zijn voorlopig al een 50-tal Vlaamse steden en gemeenten die de campagne steunen en vredesvlaggen zullen laten wapperen. Ongetwijfeld komen er daar nog een pak bij.

21 september-kl

Help mee om ook in Gent een traditie te eren van een wapperende vredesvlag in het straatbeeld in de periode van 21 september én toon daardoor ook jouw verontwaardiging over de altijd maar stijgende militaire uitgaven.

–> Wat kan jij doen?

  • Laat in de week van 21 september de vredesvlag wapperen. Bij voorkeur al vanaf zaterdag 17/9 want dan zijn er heel veel mensen op straat voor ‘OdeGand’ en de ‘Autoloze zondag’ van 18/9
  • Tweet een foto van uw wapperende vredesvlag via #vredesvlag
  • Deel de facebookpagina
  • Organiseer een publieks- of schoolactiviteit rond vrede in de week van 21 september

Waarom zou je dat doen?

Het vermaarde Zweedse vredesinstituut SIPRI schat dat de wereldwijde militaire uitgaven 1676 miljard dollar bedroegen in 2015. Alleen al de modernisering en het onderhoud van kernwapens kost het volgende decennium 1000 miljard dollar. Ondertussen wordt onze planeet  bedreigd door oorlogen, vluchtelingenstromen, de opwarming van het klimaat en economische, sociale en gezondheidscrisissen. Maar om aan de echte menselijke behoeften te voldoen, lijken de noodzakelijke middelen te ontbreken…

Het is daarom noodzakelijk dat er een heroriëntering komt van de middelen. Ontwapening moet ruimte creëren voor ontwikkeling. Of met de woorden van de secretaris-generaal van de VN Ban Ki-moon: “de wereld is over-bewapend en vrede is onder-gefinancierd”. 

Wij hopen dat u mee wilt helpen om te pleiten voor een heroriëntatie van de militaire uitgaven en de vredesgedachte kracht wil bijzetten. Ontwapen om te ontwikkelen!

Meer info op de campagnepagina: http://www.vrede.be/vrede-in-actie/vredesvlag

Herdenking op 6/8/2016

affiche_2016_MICHELWij herdenken jaarlijks de nucleaire bombardementen op Hiroshima en Nagasaki.

Deze twee Japanse steden werden op het einde van de tweede wereldoorlog vernietigd door een kernbom. We herdenken niet alleen de slachtoffers van oorlog en kernwapens, maar roepen ook op om dit verschrikkelijke wapen eindelijk te verbieden.

–> Stop de financiering en modernisering van kernwapens, en onderhandel een kernwapenverbod!

 Dit jaar gaat de herdenking door op zaterdag 6 augustus

  •  21u – gratis Vredesconcert  in de Sint-Niklaaskerk
    De 2de Adem en Japanse sopraan Kyoko Ishida brengen een muzikale evocatie voor verteller, koor, harp, klarinet en percussie… opgebouwd rond Japanse getuigenissen van mensen die de kernbommen overleefden. De live soundscape wordt afgewisseld met Japanse liederen en composities van Nadja Delbarre.
  •  22u – cello & kaarsen op het water aan de Graslei/Korenlei.
    We plaatsen lampionnen op het water voor alle oorlogsslachtoffers en in het bijzonder voor de slachtoffers van de kernbommen op Hiroshima en Nagasaki, dit jaar 71 jaar geleden. Celliste Eline Duerinck begeleidt ons met stemmige muziek vanop een gondel.